Osiedle Flisy Bydgoszcz – osiedle miasta Bydgoszczy, w jego zachodniej części, między Flisem, a Kanałem Bydgoskim.


5 stycznia 2017

Harmonogram odbioru odpadów Flisy 2017

Category: Osiedle – Tags: – admin 15:02

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości FLISY, BYDGOSZCZ na 2017 r.

Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2017 roku
Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Opakowania z papieru, metali, tworzyw Szkło
Odpady zielone
Odpady wielkogabarytowe,elektrosprzęt
Styczeń 13, 27 25 25 19
Luty 10, 24 22 22 16
Marzec 10, 24 22 22 16
Kwiecień 07, 22 20 20 21, 27 13
Maj 06, 19 17 17 05, 11, 18, 25 11
Czerwiec 02, 17, 30 14 14 01, 08, 16, 22, 29 08
Lipiec 14, 28 12 12 06, 13, 20, 27 06
Sierpień 11, 25 09 09 03, 10, 18, 24, 31 03, 31
Wrzesień 08, 22 06 06 07, 14, 21, 28 28
Październik 06, 20 04 04 05, 12, 19, 26 26
Listopad 04, 17 02, 29 02, 29 09, 30 23
Grudzień 01, 15, 30 28 28 14 21

Uwaga!

  1. Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
  2. Ważne informacje dla zabudowy wielorodzinnej • Odbiór odpadów z nieruchomości, na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. • Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
  3. Harmonogram wywozu odpadów dostępny jest na stronie internetowej www.harmonogramy.remondis.pl
  4. KONTAKT: Biuro Obsługi Klienta (BOK): 85-794 Bydgoszcz , ul. Inwalidów 45,czynne w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7:30 do 15:00 oraz we wtorki od 7:30 do 17:00, tel. 52 342 74 40 wew. 61 lub 52 342 19 93, fax 52 344 69 91,e-mail: bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji (Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91